Стягнення на користь спадкоємця процентів за договором банківського вкладу

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення на користь спадкоємця процентів за договором банківського вкладу, укладеним спадкодавцем

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 4 вересня 2013 року розглянув справу № 6-67 цс 13, предметом якої був спір про стягнення на користь спадкоємця процентів за договором банківського вкладу, укладеного спадкодавцем.

При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок про те, що зобов’язання за договором банківського вкладу не є такими, що нерозривно пов’язані з особою вкладника, а тому в разі його смерті спадкоємцеві, який прийняв спадщину, повертається як сума банківського вкладу, так і проценти на нього до дня, який передує поверненню вкладу.