Про спрощення порядку надання населенню субсидій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                    від 21 жовтня 1995 р. N 848

Київ

         Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N   31 (   31-96-п  )  від 10.01.96

N  541 (  541-96-п  )  від 22.05.96

N 1231 ( 1231-96-п  )  від 05.10.96

N 1050 ( 1050-97-п  )  від 22.09.97

N  119 (  119-98-п  )  від 04.02.98

N  626 (  626-98-п  )  від 07.05.98

N 1336 ( 1336-98-п  )  від 25.08.98

N  822 (  822-99-п  )  від 14.05.99

N 2146 (  2146-99-п )  від 25.11.99

N  211 (  211-2000-п ) від 02.02.2000

N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000

N  506 (  506-2001-п ) від 16.05.2001

N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001

N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002

N  253 (  253-2003-п ) від 24.02.2003

N 1730 ( 1730-2003-п ) від 05.11.2003

N  973 (  973-2004-п ) від 28.07.2004

N 1703 ( 1703-2006-п ) від 12.12.2006

N  765 (  765-2007-п ) від 23.05.2007

N  480 (  480-2009-п ) від 20.05.2009

N  559 (  559-2009-п ) від 20.05.2009

N  621 (  621-2010-п ) від 14.07.2010

N  861 (  861-2010-п ) від 08.09.2010

N  295 (  295-2011-п ) від 23.03.2011

N  774 (  774-2011-п ) від 06.07.2011

N  968 (  968-2011-п ) від 07.09.2011

N   35 (   35-2012-п ) від 25.01.2012

N  152 (  152-2013-п ) від 13.03.2013

N  409 (  409-2014-п ) від 06.08.2014

N  106 (  106-2015-п ) від 28.02.2015

N  475 (  475-2015-п ) від 26.06.2015

N  487 (  487-2015-п ) від 25.03.2015

N  570 (  570-2015-п ) від 05.08.2015

N  752 (  752-2015-п ) від 23.09.2015

N  841 (  841-2015-п ) від 13.10.2015

N  319 (  319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 

З метою  спрощення  порядку  надання  населенню  субсидій для

відшкодування  витрат  на   оплату   житлово-комунальних   послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

 1. Затвердити Положення про порядок призначення  та  надання

населенню    субсидій   для   відшкодування   витрат   на   оплату

житлово-комунальних  послуг,  придбання скрапленого газу, твердого

та   рідкого  пічного  побутового  палива  в  новій  редакції,  що

додається.

 

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

 

пункт 3 постанови Кабінету Міністрів  України  від  4  лютого

1995 р.  N  89  (  89-95-п  )  “Про надання населенню субсидій для

відшкодування витрат   на   оплату   житлово-комунальних   послуг,

придбання   скрапленого  газу   та твердого палива”  ( ЗП України,

1995 р.,  N 4, ст. 107);

 

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів  України  від  3  травня

1995  р.  N  313  (  313-95-п ) “Про внесення змін та доповнень до

постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995  р.  N  89”

(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 180);

 

пункти 5 і 9 постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30

червня 1995 р.  N 477 ( 477-95-п ) “Про внесення змін та доповнень

до постанови Кабінету    Міністрів України від 4  лютого  1995  р.

N 89”.

 

 

{ Пункт  2  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N  119

( 119-98-п ) від 04.02.98 }

 

 

Перший

віце-прем’єр-міністр України                      П.ЛАЗАРЕНКО

 

Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України               М.СЕЛІВОН

 

Інд.35

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від   21 жовтня   1995 р.  N  848  (в

редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 22 вересня 1997 р. N 1050

( 1050-97-п )

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок  призначення  та  надання  населенню

субсидій  для  відшкодування   витрат  на   оплату

житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

{ У   Положенні   слова “твердого та пічного побутового

(рідкого)   палива”   замінено   словами “твердого та

рідкого пічного побутового палива” згідно з Постановою КМ

N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }

 

{ У  тексті  Положення  слова  “прописані”,  “прописана”,

“прописка” в  усіх   відмінках   замінено   відповідно

словами “зареєстровані”,  “зареєстрована”, “реєстрація”

у   необхідному  відмінку  згідно  з  Постановою  КМ

N 253 ( 253-2003-п ) від 24.02.2003 }

 

{ У тексті Положення слова “особистого підсобного господарства”

замінено   словами   “особистого   селянського  господарства”

згідно з Постановою КМ N 1730 ( 1730-2003-п ) від 05.11.2003 }

 

{ У тексті Положення слова “відділ (управління) субсидій”

в усіх відмінках і формах числа замінено словами “орган

праці та  соціального захисту населення” у відповідному

відмінку  і   числі  згідно   з   Постановою  КМ  N 480

( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }

 

{ У тексті Положення слово “Мінпраці” замінено словом

“Мінсоцполітики”  згідно   з   Постановою КМ   N 35

( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

 

{ У тексті Положення слова  “органи праці та соціального захисту

населення”  в усіх відмінках  і формах числа  замінено словами

“структурні підрозділи з питань соціального захисту населення”

у відповідному відмінку  і числі  згідно з Постановою КМ N 106

( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

 1. Це Положення визначає умови призначення та порядок надання

громадянам   щомісячної   адресної   безготівкової   субсидії  для

відшкодування   витрат   на   оплату  управління  багатоквартирним

будинком,  користування  житлом  або його утримання та комунальних

послуг    (водо-,    тепло-,    газопостачання,    водовідведення,

електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а

також  один  раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого

газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива. { Абзац

перший  пункту  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ

N  1763  (  1763-2001-п ) від 27.12.2001, N 319 ( 319-2016-п ) від

27.04.2016 }

 

Субсидія є безповоротною і її отримання  не  пов’язане  і  не

тягне за собою зміни форми власності житла.

 

 1. Право  на  отримання  адресної безготівкової субсидії для

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також

субсидії  готівкою  на  придбання  скрапленого  газу,  твердого та

рідкого пічного побутового палива (далі – субсидія) поширюється на

громадян,  які  проживають  у  житлових  приміщеннях (будинках), в

частині   оплати   ними   користування  житлом;  утримання  житла;

управління    багатоквартирним   будинком,   комунальних   послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива.  {  Абзац  перший  пункту  2 в редакції Постанови КМ N 319

( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

Субсидія  на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива   призначається   у   разі,   коли  житлове  приміщення  не

забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.

{ Абзац   другий   пункту   2   в   редакції   Постанови  КМ N 626

( 626-98-п ) від 07.05.98 }

 

Якщо    для    опалення    житлового   приміщення   одночасно

використовується  теплова  енергія  та/або  природний  газ  та/або

електроенергія,  субсидія  надається  тільки  на  один вид палива.

{ Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами

КМ  N  106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015, N 752 ( 752-2015-п ) від

23.09.2015 }

 

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів

від  централізованого  теплопостачання  та  населення для обігріву

приміщень  використовує побутові електроприлади, то для розрахунку

субсидій  в  опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи

користування   електропостачанням  для  індивідуального  опалення.

{  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  409

( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження

матеріально-побутових   умов   сім’ї   та  акта  обстеження  стану

зовнішніх  і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність

вимогам  нормативно-правових  актів, проведених організаціями, які

здійснюють обслуговування таких мереж. { Пункт 2 доповнено абзацом

згідно  з  Постановою  КМ  N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 ( 106-2015-п ) від

28.02.2015 }

{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 973

( 973-2004-п ) від 28.07.2004 }

 

 1. Призначення   субсидій   та   контроль  за  їх  цільовим

використанням  здійснюється  структурними  підрозділами  з  питань

соціального  захисту населення районних, районних у містах Києві і

Севастополі   держадміністрацій,   виконавчих   органів   міських,

районних  у  містах  (у  разі їх створення) рад (далі – структурні

підрозділи з питань соціального захисту населення). { Абзац перший

пункту  3  в  редакції  Постанов  КМ  N  480  (  480-2009-п  ) від

20.05.2009, N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

У   сільській   місцевості   приймання   заяв  з  необхідними

документами  для  призначення  субсидій та передачу їх відповідним

структурним  підрозділам  з  питань  соціального захисту населення

здійснюють   уповноважені   особи,  які  визначаються  виконавчими

органами сільських і селищних рад.

 

 1. Субсидії  призначаються за наявності різниці між розміром

плати  за  житлово-комунальні  послуги,  скраплений газ, тверде та

рідке  пічне  побутове  паливо  у  межах соціальної норми житла та

соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами

і  обсягом  визначеного  Кабінетом Міністрів України обов’язкового

відсотка  платежу.  {  Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; в редакції

Постанови  КМ  N  409  (  409-2014-п ) від 06.08.2014; із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  319  (  319-2016-п  ) від

27.04.2016 }

 

У    разі    призначення    субсидії    пільги    з    оплати

житлово-комунальних   послуг   та   придбання  твердого  палива  і

скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у

житловому   приміщенні   (будинку),   у  період  її  отримання  не

нараховуються.    Інформація   про   зазначених   осіб   подається

підприємствам  –  виробникам/виконавцям житлово-комунальних послуг

та  вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,

які  мають  право  на  пільги.  {  Пункт 4 доповнено новим абзацом

згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

Соціальні  норми  житла  та  соціальні нормативи користування

житлово-комунальними  послугами встановлюються Кабінетом Міністрів

України.  { Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ

N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

В  окремих  випадках  за  рахунок  коштів,  передбачених  для

надання  субсидій,  виходячи з конкретних обставин субсидії можуть

призначатися   структурними   підрозділами  з  питань  соціального

захисту  населення  непрацездатним особам, які проживають самі, на

понаднормову  площу житла за рішеннями районних, районних у містах

Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,

районних  у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними

утворюються.  Рішення  про  призначення (непризначення) субсидій у

таких   випадках   приймається   на   підставі   акта   обстеження

матеріально-побутових  умов  сім’ї  і  переглядається у разі зміни

складу  осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування

таких  осіб  або  виникнення в них інших джерел доходів. Положення

про  комісії  затверджують  органи,  які  їх  утворили.  { Пункт 4

доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою   КМ  N  106

( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

{  Абзац  пункту  4  виключено на підставі Постанови КМ N 409

( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

 

{  Абзац  пункту  4  виключено на підставі Постанови КМ N 409

( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

 

Норми забезпечення  населення  скрапленим  газом,  твердим та

рідким  пічним  побутовим  паливом,  згідно  з якими призначаються

субсидії, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

обласними,  Київською  та  Севастопольською  міськими   державними

адміністраціями.

 

 

{  Абзац  пункту  4  виключено на підставі Постанови КМ N 973

( 973-2004-п ) від 28.07.2004 }

 

{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 822

( 822-99-п ) від 14.05.99 }

 

 1. Субсидія не призначається, якщо:

 

 

{  Підпункт  1  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

{  Підпункт  2  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

{  Підпункт  3  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

{  Підпункт  4  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

5)   будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні

(будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується

плата  за  житлово-комунальні  послуги,  протягом 12 місяців перед

зверненням  за  призначенням  субсидії  (призначенням субсидії без

звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),

автомобіля,    транспортного   засобу   (механізму),   будівельних

матеріалів,  інших  товарів  довгострокового  вжитку  або  оплатив

послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або

автомобіля,  транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому

числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах

соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування

житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов’язаних із

забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі

(оплати) перевищує 50 тис. гривень;

{  Пункт  5  доповнено  підпунктом  5 згідно з Постановою КМ N 480

(  480-2009-п  )  від  20.05.2009;  із змінами, внесеними згідно з

Постановами  КМ  N  409  (  409-2014-п  )  від  06.08.2014,  N 106

(   106-2015-п  )  від  28.02.2015,  N  319  (  319-2016-п  )  від

27.04.2016 }

 

 

{  Підпункт  6  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }

 

{  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  211 ( 211-2000-п ) від

02.02.2000 }

 

5-1.   Виходячи   з  конкретних  обставин,  що  склалися,  на

підставі  рішень  районних,  районних у містах Києві і Севастополі

державних  адміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у

містах  (у  разі  їх  створення)  рад  або  утворених ними комісій

структурні  підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення

можуть  призначати  субсидії,  як  виняток, у разі наявності умов,

зазначених  у  пункті  5  цього Положення. Рішення про призначення

(непризначення)  субсидії в таких випадках приймається на підставі

акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Форма

акта   обстеження   матеріально-побутових   умов  домогосподарства

затверджується  Мінсоцполітики.  {  Абзац  перший  пункту  5-1  із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 ( 106-2015-п ) від

28.02.2015 }

 

 

{  Абзац другий пункту 5-1 виключено на підставі Постанови КМ

N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

{  Положення  доповнено  пунктом  5-1 згідно з Постановою КМ N 211

(  211-2000-п  )  від  02.02.2000;  із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

 1. Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому

приміщенні  (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішення

районної,  районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та

виконавчого  органу  міської  і  районної  ради або утвореної ними

комісії    та    акта    обстеження   матеріально-побутових   умов

домогосподарства   субсидія   може   призначатися  особі,  яка  не

зареєстрована,   але  фактично  проживає  у  житловому  приміщенні

(будинку)  на  підставі  договору  найму  (оренди)  житла  (далі –

орендар),   якщо  їй  нараховується  плата  за  житлово-комунальні

послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті

в  експлуатацію.  {  Абзац  перший  пункту 6 із змінами, внесеними

згідно  з  Постановами  КМ  N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98, N 822

(  822-99-п  )  від 14.05.99, N 506 ( 506-2001-п ) від 16.05.2001,

N  295 ( 295-2011-п ) від 23.03.2011; в редакції Постанов КМ N 409

(   409-2014-п  )  від  06.08.2014,  N  752  (  752-2015-п  )  від

23.09.2015;  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 319

( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

У  разі  смерті особи, якій було призначено субсидію, надання

субсидії    не    припиняється    до    закінчення   опалювального

(неопалювального)  періоду  за  умови,  що  у житловому приміщенні

(будинку)  зареєстровані  інші  особи, яким нараховується плата за

житлово-комунальні  послуги.  {  Пункт  6 доповнено абзацом другим

згідно  з  Постановою  КМ  N  626  (  626-98-п  ) від 07.05.98; із

змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 752 ( 752-2015-п )

від 23.09.2015, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 

{  Абзац  третій  пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ

N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

 

{  Абзац  пункту  6  виключено на підставі Постанови КМ N 409

( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

 

{  Абзац  пункту  6  виключено на підставі Постанови КМ N 409

( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

 

У  разі  коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані

неповнолітні   діти,   які   залишились   без  батьківської  опіки

(піклування),    субсидія    призначається   за   заявою   опікуна

(піклувальника)  і  розраховується  виходячи  з  розміру  пенсії у

зв’язку  з  втратою  годувальника  та інших соціальних виплат, які

отримує  опікун  (піклувальник)  на  підопічних  дітей.  У  такому

випадку  розміри  пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших

соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних

дітей, не враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника)

у   разі   його  звернення  за  призначенням  субсидії  за  місцем

реєстрації.  {  Абзац  пункту  6  із  змінами,  внесеними згідно з

Постановою  КМ  N  1854  (  1854-2002-п ) від 12.12.2002 – набирає

чинності  з  01.01.2004  року;  абзац  шостий пункту 6 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  752  (  752-2015-п  ) від

23.09.2015 }

 

Субсидія  не  призначається,  якщо  неповнолітні  діти  (крім

студентів денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у

гуртожитках),  маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні

(будинку)  самі.  {  Абзац  сьомий  пункту 6 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 106

( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 1. Субсидія    розраховується    виходячи    з   кількості

зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку) осіб (осіб, які

фактично     проживають),     яким    нараховується    плата    за

житлово-комунальні  послуги,  у  тому  числі  осіб,  призваних  на

строкову  військову  службу.  {  Абзац перший пункту 7 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  106  (  106-2015-п  ) від

28.02.2015 }

 

Кількість  зазначених  осіб визначається на початок місяця, з

якого  призначається  субсидія. { Абзац другий пункту 7 в редакції

Постанови  КМ  N  106  (  106-2015-п ) від 28.02.2015; із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  475  (  475-2015-п ) від

26.06.2015, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

У  разі  коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у

житловому  приміщенні  (будинку)  осіб  є  меншою,  ніж  кількість

зареєстрованих   у  такому  приміщенні  (будинку)  осіб,  субсидія

розраховується  виходячи  з  кількості  зареєстрованих у житловому

приміщенні  (будинку)  осіб,  які  фактично у ньому проживають, на

підставі  рішення  районної,  районної  у  мм. Києві і Севастополі

держадміністрації  та виконавчого органу міської, районної у місті

(у  разі  її  утворення)  ради або утвореної ними комісії. Під час

прийняття   рішень   у   таких   випадках  враховується  наявність

документів,  що  підтверджують  тимчасову відсутність осіб з числа

зареєстрованих  (довідки, що підтверджують місце перебування особи

на   території   іншої  адміністративно-територіальної  одиниці  у

зв’язку    з   роботою,   лікуванням,   навчанням,   довготривалим

відрядженням,    відбуванням   покарання,   довідки   про   оплату

житлово-комунальних   послуг   в   іншому   житловому   приміщенні

(будинку),     акти    обстеження    матеріально-побутових    умов

домогосподарства   селищної,  сільської  або  міської  ради,  акти

житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб,

договори   оренди  житла  в  іншому  місці).  У  разі  відсутності

документів,  що  підтверджують  тимчасову відсутність осіб з числа

зареєстрованих,  рішення  приймається на підставі актів обстеження

матеріально-побутових  умов  домогосподарства. { Пункт 7 доповнено

абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  774  (  774-2011-п  )  від

06.07.2011;  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 409

(  409-2014-п  )  від  06.08.2014;  в  редакції Постанови КМ N 106

(  106-2015-п  )  від  28.02.2015;  із змінами, внесеними згідно з

Постановами  КМ  N  475  (  475-2015-п  )  від  26.06.2015,  N 570

(  570-2015-п  )  від  05.08.2015;  в  редакції Постанови КМ N 752

( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

На   підставі  рішення  районної,  районної  у  мм.  Києві  і

Севастополі   держадміністрації  та  виконавчого  органу  міської,

районної  у  місті  (у  разі її утворення) ради або утвореної ними

комісії,  прийнятого у порядку, передбаченому абзацом третім цього

пункту,  підприємства  –  виробники/виконавці  житлово-комунальних

послуг не нараховують плату за послуги на осіб, які зареєстровані,

але  фактично  не  проживають  у  житловому  приміщенні (будинку).

{  Пункт  7  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  475

( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }

 

Якщо  особи,  зареєстровані у житловому приміщенні (будинку),

сплачують  за  житлово-комунальні  послуги  на  розділені  особові

рахунки,   субсидія   може   призначатися  окремо  за  розділеними

особовими  рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які

сплачують   за  послуги  на  такі  рахунки,  на  підставі  рішення

районної,  районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та

виконавчого  органу  міської  і  районної  ради або утвореної ними

комісії    та    акта    обстеження   матеріально-побутових   умов

домогосподарства.  { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою

КМ N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

Дитячим  будинкам  сімейного типу (з моменту їх створення) та

прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких

не  менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над

якими   встановлено   опіку  чи  піклування,  субсидія  може  бути

розрахована  виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у

житловому  приміщенні  (будинку),  з  урахуванням  дітей,  які  не

зареєстровані  в  ньому,  на підставі рішення районної, районної у

мм.  Києві  і  Севастополі держадміністрації та виконавчого органу

міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або утвореної

ними   комісії   та  акта  обстеження  матеріально-побутових  умов

домогосподарства.  { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою

КМ  N  752  (  752-2015-п  ) від 23.09.2015; із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 1. Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється

виходячи  з  нарахованих  особам  доходів без урахування податку з

доходів  фізичних  осіб,  відомості  про які надаються структурним

підрозділам  з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним

фондом   України,  фондами  соціального  страхування,  у  порядку,

визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної

соціальної  допомоги,  що виплачується структурними підрозділами з

питань  соціального  захисту  населення (крім частини допомоги при

народженні  дитини,  виплата якої здійснюється одноразово, частини

допомоги   при   усиновленні  дитини,  виплата  якої  здійснюється

одноразово,  одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне

звання  України  “Мати-героїня”,  державної соціальної допомоги на

дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,

щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним особам для

покриття   витрат   на   проживання,   в   тому  числі  на  оплату

житлово-комунальних  послуг).  { Абзац перший пункту 8 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  319  (  319-2016-п  ) від

27.04.2016 }

 

До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти,

доходи  від  розміщення  депозитів,  оплата  праці членів виборчої

комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому

числі  в  день голосування, дні встановлення підсумків голосування

та   результатів  виборів,  допомога  громадських  та  благодійних

організацій,  допомога  на  поховання,  одноразова  допомога,  яка

надається  відповідно  до  законодавства  або за рішеннями органів

виконавчої   влади   та   місцевого  самоврядування,  підприємств,

установ, організацій незалежно від форми власності. { Абзац другий

пункту  8  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 752

( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

Під  час  призначення  субсидії  особам,  які  беруть (брали)

безпосередню   участь  у  проведенні  антитерористичної  операції,

та/або  членам  їх  сімей  до  сукупного  доходу  не враховуються:

{  Пункт  8  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  752

( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

отримані  ними  у  період  безпосередньої участі у проведенні

антитерористичної  операції грошове забезпечення та інші виплати і

види    соціальної    допомоги,    що   здійснюються   працівникам

правоохоронних   органів,   військовослужбовцям   та   працівникам

Збройних   Сил,   Національної  Гвардії,  СБУ,  Служби  зовнішньої

розвідки,    Держприкордонслужби,    Держспецтрансслужби,   особам

рядового,  начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам

МВС,   Управління   державної   охорони,   Держспецзв’язку,  іншим

працівникам  утворених  відповідно до закону військових формувань;

{  Пункт  8  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  752

( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

отримана  ними  у період та/або після безпосередньої участі у

проведенні    антитерористичної   операції   благодійна   допомога

незалежно  від  розміру та джерела походження. { Пункт 8 доповнено

абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  752  (  752-2015-п  )  від

23.09.2015 }

{  Пункт  8  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1336

(  1336-98-п  )  від  25.08.98, N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; в

редакції  Постанов  КМ  N  2146  ( 2146-99-п ) від 25.11.99, N 106

(   106-2015-п  )  від  28.02.2015,  N  475  (  475-2015-п  )  від

26.06.2015 }

 

 

{   Пункт  9  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  2146

( 2146-99-п ) від 25.11.99 }

 

 

{  Пункт  10  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  2146

( 2146-99-п ) від 25.11.99 }

 

 

{   Пункт 11  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  2146

( 2146-99-п ) від 25.11.99 }

 

 

 1. Субсидія    для   відшкодування   витрат   на   оплату

житлово-комунальних   послуг   призначається  виходячи  з  розміру

середньомісячного  сукупного  доходу  осіб,  зазначених у пункті 7

цього  Положення,  а  субсидія  для  придбання  скрапленого  газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива – виходячи з річного

доходу осіб за попередній календарний рік.

 

Якщо    субсидія   для   відшкодування   витрат   на   оплату

житлово-комунальних   послуг  призначається  у  I  кварталі  року,

середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали

попереднього  року,  в  інших випадках – за попередній календарний

рік.

 

Для  працездатних  осіб  (крім осіб, які навчаються за денною

формою  навчання  у  загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих

навчальних  закладах  і  проживають  разом  з  батьками  чи іншими

членами  родини;  осіб,  призваних  на строкову військову службу),

середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається

сукупний  дохід,  менший  від прожиткового мінімуму, встановленого

для  працездатних  осіб  на такий період, у розрахунок субсидії за

кожний  місяць  зазначеного  періоду включається місячний дохід на

рівні  двох  розмірів  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для

працездатних  осіб  у  відповідному періоді. В окремих випадках за

рішенням   районних,   районних   у   мм.   Києві   і  Севастополі

держадміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у містах

(у  разі  їх створення) рад або комісій, які ними утворюються, для

осіб,  які  проживають  у сім’ях, що опинились у складних життєвих

обставинах,  у  розрахунок субсидії може включатися місячний дохід

на  рівні  прожиткового  мінімуму,  встановленого для працездатних

осіб у відповідному періоді.

 

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні

виплати   (допомоги   при   народженні  (усиновленні)  дитини,  до

досягнення    дитиною    трирічного    віку,    по    догляду   за

дитиною-інвалідом  віком  до  18  років,  інвалідом  I чи II групи

внаслідок  психічного  розладу,  допомоги  по  безробіттю) і мають

право  на  отримання  субсидії,  у  тому  числі на підставі рішень

комісій,   під   час   визначення   сукупного   доходу  осіб,  які

зареєстровані   (фактично   проживають)   у  житловому  приміщенні

(будинку),  враховуються  фактичні розміри стипендій та соціальних

виплат.

 

Для  студентів,  які мають батьків, зареєстровані в житловому

приміщенні  (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання

у   загальноосвітніх,   професійно-технічних,   вищих   навчальних

закладах  і  не  одержують  стипендію, та осіб, які перебувають на

обліку  в  територіальних  органах  державної служби зайнятості як

безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний

дохід  яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід,

менший  від  прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних

осіб  на  такий  період,  у  розрахунок  субсидії за кожний місяць

зазначеного   періоду   включається   місячний   дохід   на  рівні

прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб  у

відповідному періоді.

 

Для  фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему

оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи,

незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу

за  кожний  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів

прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб на

відповідний  місяць,  для  фізичних осіб – підприємців, які обрали

спрощену  систему  оподаткування  та  є платниками єдиного податку

другої    групи,   –   трьох   розмірів   прожиткового   мінімуму,

встановленого   для   працездатних   осіб,  для  фізичних  осіб  –

підприємців,  які  обрали  спрощену  систему  оподаткування  та  є

платниками  єдиного  податку  третьої  групи,  – чотирьох розмірів

прожиткового  мінімуму,  встановленого  для працездатних осіб. При

цьому  не  враховується  дохід,  отриманий самозяйнятою особою, та

дохід  від  підприємницької  діяльності, інформацію про які надано

ДФС  на  запит.  Система  оподаткування  та група платника єдиного

податку   для  спрощеної  системи  оподаткування  визначається  на

початок місяця, з якого призначається субсидія.

{  Пункт  12  в  редакції  Постанов  КМ  N  106 ( 106-2015-п ) від

28.02.2015, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 1. Для   призначення   субсидії  громадянин,  особа  якого

посвідчується  паспортом  або іншим документом, подає структурному

підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем

реєстрації (орендарі – за місцем проживання):

 

заяву  (  106-2015-п  )  про призначення житлової субсидії та

декларацію   (  106-2015-п  )  про  доходи  і  витрати  осіб,  які

звернулися  за  призначенням  житлової  субсидії, за встановленими

формами;

 

довідки  про  доходи  –  у разі зазначення в декларації інших

отриманих  доходів,  інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному

фонді  України,  фондах  соціального  страхування, і відповідно до

законодавства  не  може  бути  отримана  за  запитом  структурного

підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  у порядку,

встановленому цим Положенням. У разі зазначення в декларації інших

отриманих  доходів,  інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному

фонді  України,  фондах  соціального  страхування, та неможливості

підтвердити  такі доходи довідкою до декларації додається письмове

пояснення  з  зазначенням  їх розміру; { Абзац третій пункту 13 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 475 ( 475-2015-п ) від

26.06.2015;  в  редакції  Постанови  КМ  N  319 ( 319-2016-п ) від

27.04.2016 }

 

договір найму (оренди) житла (за наявності).

 

Зазначені  заява  та  декларація можуть бути надіслані поштою

або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних

систем,  зокрема  з  використанням електронного цифрового підпису,

структурному  підрозділу з питань соціального захисту населення за

місцем  реєстрації  заявника  (орендарі – за місцем проживання). У

разі     отримання     надісланих    з    використанням    засобів

телекомунікаційних  систем  заяви  та декларації, у яких відсутній

електронний  цифровий  підпис громадянина, субсидія розраховується

лише  після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі

непідписання  заяви і декларації в зазначений строк подаються нові

заява  і декларація. { Абзац п’ятий пункту 13 в редакції Постанови

КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

Забороняється   вимагати   від   громадян  документи,  що  не

передбачені цим Положенням.

 

Громадянин  несе  відповідальність  за  подані  відомості про

доходи,  майно,  що  вплинули  або  могли вплинути на встановлення

права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

 

Для  нарахування  субсидій на запит структурних підрозділів з

питань  соціального  захисту  населення  у п’ятиденний строк з дня

його отримання подаються відомості про:

 

склад   зареєстрованих   у   житлових   приміщеннях   осіб  –

житлово-експлуатаційними  організаціями  або  іншими  органами, що

визначені   місцевими   органами   виконавчої  влади  та  органами

місцевого  самоврядування;  у  сільській  місцевості  – сільськими

(селищними)  радами;  органами  самоорганізації  населення. У разі

неподання  на  запит  структурному підрозділу з питань соціального

захисту  населення  у  встановлені  терміни  відомостей  про склад

зареєстрованих   у   житлових  приміщеннях  осіб  для  призначення

субсидії  використовуються дані, зазначені у декларації про доходи

і  витрати  осіб,  які  звернулися  за  її  призначенням;  { Абзац

дев’ятий  пункту  13  в редакції Постанови КМ N 475 ( 475-2015-п )

від 26.06.2015 }

 

забезпеченість   громадян  житловою  площею  та  комунальними

послугами  за  формами,  затвердженими  Радою міністрів Автономної

Республіки  Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими

держадміністраціями,  в  яких зазначається вартість послуг у межах

соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування

комунальними  послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, –

житлово-експлуатаційними    організаціями,    житлово-будівельними

(житловими)      кооперативами,     об’єднаннями     співвласників

багатоквартирного    будинку    та   організаціями,   що   надають

житлово-комунальні  послуги,  органами  самоорганізації населення;

{   Абзац  десятий  пункту  13  із  змінами,  внесеними  згідно  з

Постановою КМ N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }

 

доходи  осіб  з  Державного реєстру фізичних осіб – платників

податків   –   ДФС   у   порядку   (   z0485-15  ),  встановленому

Мінсоцполітики та Мінфіном;

 

суми пенсійних виплат осіб, пенсії яким призначені відповідно

до  Закону  України  “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової  служби,  та  деяких  інших  осіб”  (  2262-12  ) (крім

військовослужбовців  строкової служби та членів їх сімей), а також

осіб,  які  отримують  пенсії  не за місцем реєстрації – Пенсійним

фондом України.

 

Інформація  про суми пенсійних виплат осіб (крім осіб, пенсії

яким   призначені  відповідно  до  Закону  України  “Про  пенсійне

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших

осіб”)  одержується структурними підрозділами з питань соціального

захисту населення за результатами обміну електронними базами даних

відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11

квітня  2002  р.  N 497 ( 497-2002-п ) “Про забезпечення виконання

функцій  з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду”

(Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814).

 

Для  нарахування  субсидії можуть використовуватися відомості

про  доходи  та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних

на  електронних  носіях інформації, одержаних від служб зайнятості

населення,           житлово-експлуатаційних          організацій,

житлово-будівельних     (житлових)     кооперативів,     об’єднань

співвласників  багатоквартирного  будинку, організацій, що надають

житлово-комунальні  послуги  та  здійснюють  нарахування  плати за

житлово-комунальні   послуги   за   договорами   з  підприємствами

(інформаційно-обчислювальні  центри,  розрахункові  центри, центри

нарахування плати за житлово-комунальні послуги тощо).

 

У разі коли кількість осіб, зазначених у відомостях про склад

зареєстрованих  у  житловому  приміщенні  осіб,  відрізняється від

кількості  осіб,  яким  нараховується  плата за житлово-комунальні

послуги, для призначення субсидії використовуються дані, зазначені

у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

У разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому

приміщенні   осіб   субсидія  призначається  на  підставі  рішення

районної,  районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та

виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення)

ради    або    утвореної   ними   комісії   та   акта   обстеження

матеріально-побутових  умов  домогосподарства виходячи з кількості

осіб,  зазначених  у  декларації  про  доходи  і витрати осіб, які

звернулися  за  призначенням житлової субсидії. На підставі такого

рішення   підприємства-виробники  (виконавці)  житлово-комунальних

послуг  нараховують  плату  за  послуги виходячи з кількості осіб,

яким  призначено  субсидію.  {  Пункт  13  доповнено новим абзацом

згідно з Постановою КМ N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

 

Структурні  підрозділи з питань соціального захисту населення

мають  право  робити запити та безоплатно отримувати у строк до 15

календарних   днів   від  ДФС,  Державтоінспекції,  інших  органів

виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування, суб’єктів

господарювання,  які  здійснюють  технічну інвентаризацію об’єктів

нерухомого  майна,  вищих  навчальних закладів, фондів соціального

страхування  інформацію,  необхідну  для  призначення  субсидій та

проведення  перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які

звертаються за призначенням субсидій.

 

У  разі  подання  документів,  передбачених  цим  пунктом,  у

неповному  обсязі  субсидія  призначається  за  умови  надходження

протягом місяця з дня подання (відправлення) заяви усіх необхідних

документів.

 

Рішення  про призначення (непризначення) субсидії приймається

протягом  десяти днів після подання заяви та отримання відомостей,

визначених  абзацами восьмим – дванадцятим цього пункту. При цьому

структурним  підрозділом  з  питань  соціального захисту населення

повідомляється  заявнику  про призначення (непризначення) житлової

субсидії.  {  Абзац  вісімнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 106 ( 106-2015-п ) від

28.02.2015 }

 

 1. Субсидія    для   відшкодування   витрат   на   оплату

житлово-комунальних  послуг призначається з місяця звернення за її

призначенням  до  дати  закінчення  опалювального  сезону,  але не

більше ніж на 12 місяців, і розраховується:

 

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

 

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

 

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з

місяця  звернення  до дати закінчення опалювального сезону, але не

більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується

строк дії договору найму (оренди).

 

Субсидія  для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного  побутового  палива  призначається один раз на календарний

рік за особистим зверненням громадян.

 

Субсидія  для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного   побутового  палива  і  відшкодування  витрат  на  оплату

житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому

субсидія  на  оплату  житлово-комунальних  послуг розраховується з

місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

 

Для  орендарів  житлового  приміщення  (будинку) субсидія для

відшкодування   витрат   на   оплату   житлово-комунальних  послуг

призначається  на  строк  дії  договору  найму  (оренди) житлового

приміщення,  але не більше ніж на 12 місяців з місяця звернення за

її  призначенням.  На  наступний  строк  субсидія призначається за

особистим зверненням орендаря.

 

У  разі  звернення  із  заявою  про  призначення субсидії для

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом

двох  місяців  з  початку  опалювального  (неопалювального) сезону

субсидія призначається з початку такого сезону.

 

Якщо   громадяни,   що   перебувають   у   складних  життєвих

обставинах,   не   змогли  своєчасно  звернутися  за  призначенням

субсидії,  на  підставі  рішень  районних,  районних у мм. Києві і

Севастополі   держадміністрацій  та  виконавчих  органів  міських,

районних  у  містах  (у  разі їх утворення) рад або утворених ними

комісій    та    актів   обстеження   матеріально-побутових   умов

домогосподарства  субсидія  може  призначатися  з  дня  виникнення

відповідного  права,  але  не  більше  ніж  за  шість  місяців  до

звернення за призначенням субсидії.

 

Після   закінчення   строку   отримання  субсидії  структурні

підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення  самостійно

здійснюють   розрахунок   субсидії   на   наступний   період   для

домогосподарств,  які  отримували  субсидію у попередньому періоді

(крім  орендарів  житлового приміщення та осіб, які звертаються за

субсидією  на  скраплений  газ,  тверде  та  рідке  пічне побутове

паливо).  Для  цього  структурні  підрозділи  з питань соціального

захисту   населення   збирають  необхідну  інформацію  у  порядку,

передбаченому пунктом 13 цього Положення, без звернення громадян і

протягом   десяти   днів  після  отримання  зазначеної  інформації

приймають  рішення  про  призначення  (непризначення)  субсидії та

письмово інформують про прийняте рішення громадян.

 

Рішення   районної,   районної  у  мм.  Києві  і  Севастополі

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у

разі  її  утворення)  ради  або комісії, яка ними утворюється, про

призначення  в  окремих  випадках  субсидії  переглядається у разі

зміни  складу  осіб,  які  зареєстровані  (фактично  проживають) у

житловому  приміщенні (будинку), якщо будь-хто із зареєстрованих у

житловому   приміщенні   (будинку)   осіб   (осіб,   які  фактично

проживають),   яким   нараховується  плата  за  житлово-комунальні

послуги,  протягом  12  місяців  перед  зверненням за призначенням

субсидії  (призначенням  субсидії  без звернення) здійснив купівлю

земельної  ділянки,  квартири (будинку), автомобіля, транспортного

засобу   (механізму),   будівельних   матеріалів,   інших  товарів

довгострокового   вжитку   або   оплатив  послуги  (одноразово)  з

будівництва,    ремонту   квартири   (будинку)   або   автомобіля,

транспортного   засобу  (механізму),  телефонного  (в  тому  числі

мобільного)  зв’язку,  крім  житлово-комунальних  послуг  у  межах

соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування

житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов’язаних із

забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі

(оплати)  перевищує  50  тис.  гривень.  У  разі  відсутності змін

розрахунок  субсидії  на наступний період здійснюється структурним

підрозділом  з питань соціального захисту населення без повторного

прийняття  рішення  районної,  районної  у мм. Києві і Севастополі

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у

разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється.

 

У  разі  звернення  громадянина  за  призначенням  субсидії в

неопалювальний  сезон,  в якому розмір плати за житлово-комунальні

послуги  в  межах  соціальної норми житла та соціальних нормативів

користування  житлово-комунальними  послугами  не перевищує обсягу

визначеного  Кабінетом  Міністрів  України  обов’язкового відсотка

платежу,   структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту

населення  розраховує  розмір  субсидії  на  початку опалювального

сезону без додаткового звернення громадянина.

 

Якщо  розмір  плати  за  житлово-комунальні  послуги  у межах

соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування

житлово-комунальними  послугами  не  перевищує  обсягу визначеного

Кабінетом   Міністрів   України   обов’язкового  відсотка  платежу

протягом  опалювального  сезону, субсидія для відшкодування витрат

на  оплату  житлово-комунальних  послуг призначається на наступний

період на підставі звернення громадянина.

 

Громадянин,  якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом

місяця  поінформувати  структурний  підрозділ з питань соціального

захисту  населення  про  зміну  складу  зареєстрованих у житловому

приміщенні  (будинку)  осіб  (орендарі  –  про  осіб, які фактично

проживають),   їх   соціального   статусу,   переліку  отримуваних

житлово-комунальних    послуг,   умов   їх   надання,   виконавців

житлово-комунальних  послуг,  купівлю  товарів  або оплату послуг,

передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання

відповідних документів.

 

Перерахунок   субсидії   в   межах  установленого  строку  її

призначення без звернення громадян здійснюється у разі:

 

зміни  цін  і  тарифів на послуги, для оплати яких призначено

субсидію;

 

встановлення   Кабінетом  Міністрів  України  нового  розміру

частки  витрат  громадян  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива;

 

встановлення рішенням виконавчого органу сільської, селищної,

міської   ради   або   місцевої   держадміністрації  дати  початку

(закінчення)  опалювального  періоду,  що  відрізняється  від дати

початку  (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується

субсидія, визначеної цим пунктом;

 

отримання   за   запитом   уточненої   інформації  про  склад

зареєстрованих   у   житловому   приміщенні  осіб,  забезпеченість

громадян  житловою  площею та комунальними послугами, доходи осіб,

зазначених  у  пункті 7 цього Положення (крім субсидії готівкою на

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива);

 

проведення  перерахунку  розміру  плати за житлово-комунальні

послуги  в  разі  їх ненадання або надання не в повному обсязі (за

інформацією       управителя       багатоквартирного      будинку,

житлово-експлуатаційних      організацій,      житлово-будівельних

(житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного

будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги);

 

зміни   соціальної   норми  житла  та  соціальних  нормативів

користування житлово-комунальними послугами;

 

нарахування  плати  за  послугу з централізованого опалення у

разі  відсутності  засобів  обліку  теплової енергії з урахуванням

фактичної  температури  зовнішнього  повітря відповідно до пунктів

40-48   Правил   надання   послуг   з  централізованого  опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених

постановою  Кабінету  Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630

(  630-2005-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2005 р., N 30, ст.

1811).

 

Порядок    проведення    перерахунку   призначених   субсидій

визначається  районними,  районними  у  мм.  Києві  і  Севастополі

держадміністраціями  та  виконавчими  органами міських, районних у

містах (у разі їх утворення) рад.

 

У   разі  підвищення  тарифів  і  цін  на  житлово-комунальні

послуги,  скраплений  газ,  тверде  та рідке пічне побутове паливо

субсидії   призначаються   протягом   трьох   місяців  з  дати  їх

підвищення.

 

Розмір   субсидії   для   відшкодування   витрат   на  оплату

користування  житлом/утримання  житла, управління багатоквартирним

будинком  розраховується  виходячи  з фактичного розміру загальної

площі  житлового  приміщення  (будинку),  а  на  централізоване та

індивідуальне  опалення  (теплопостачання) – виходячи з фактичного

розміру  опалюваної  площі,  але не більше встановленої соціальної

норми  житла  (крім  випадків призначення субсидії на понаднормову

площу  житла відповідно до пункту 4 цього Положення). Субсидія для

відшкодування  оплати  вартості комунальних послуг (водо-, тепло-,

газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення твердих,

рідких  побутових  відходів)  призначається  у  розмірі соціальних

нормативів користування відповідними комунальними послугами.

 

Якщо  норми  споживання  комунальних  послуг,  що затверджені

органами   місцевого   самоврядування  або  іншими  уповноваженими

органами,   є   меншими,   ніж  соціальні  нормативи  користування

комунальними послугами, для розрахунку субсидій застосовуються:

 

соціальні  нормативи  користування комунальними послугами (за

наявності засобів обліку);

 

норми     споживання,    затверджені    органами    місцевого

самоврядування  або іншими уповноваженими органами (за відсутності

засобів обліку).

{  Пункт  14  в  редакції  Постанов  КМ  N  475 ( 475-2015-п ) від

26.06.2015, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 

 1. Громадянам,   які  проживають  у  житлових  приміщеннях

(будинках) державного і громадського житлового фонду, в тому числі

у   гуртожитках   та   будинках   житлово-будівельних   (житлових)

кооперативів,  субсидія  для  відшкодування   витрат   на   оплату

житлово-комунальних  послуг  надається шляхом перерахування коштів

на  рахунок  власників  житла  (уповноважених  ними  органів)   та

підприємств,   що  надають  комунальні  послуги,  а  субсидія  для

відшкодування витрат на придбання скрапленого  газу,  твердого  та

рідкого   пічного   побутового   палива   за   бажанням   громадян

виплачується відділеннями поштового зв’язку чи перераховується  на

їх  рахунок  в  банківській  установі.  { Абзац перший пункту 15 в

редакції Постанови КМ N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 }

 

Громадянам, які проживають у приватних будинках, квартирах чи

кімнатах,   субсидія   для   відшкодування   витрат   на    оплату

житлово-комунальних  послуг  надається шляхом перерахування коштів

на рахунок підприємств,  що надають комунальні послуги, а субсидія

для  відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,  твердого

та  рідкого  пічного  побутового  палива  за   бажанням   громадян

виплачується  відділеннями поштового зв’язку чи перераховується на

їх  рахунок  в  банківській  установі.  { Абзац другий пункту 15 в

редакції Постанови КМ N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 }

 

Громадяни,  яким призначено субсидію для відшкодування витрат

на   оплату   житлово-комунальних  послуг,  зобов’язані  щомісячно

сплачувати   вартість  фактично  спожитої  послуги  з  урахуванням

розміру  призначеної  субсидії.  У  разі  коли  вартість  фактично

використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату

цієї  послуги,  громадяни  сплачують  її  фактичну  вартість. Сума

субсидії,  яку  структурними  підрозділами  з  питань  соціального

захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників

житлово-комунальних  послуг  для  оплати  їх  вартості  в  розмірі

соціальних  нормативів  і  яка  не  використана  домогосподарством

внаслідок     економії     споживання     послуг,    зараховується

виконавцем/виробником  як оплата послуг, у тому числі обов’язкової

частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

{  Пункт  15  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 822

(  822-99-п  )  від  14.05.99;  із  змінами,  внесеними  згідно  з

Постановами  КМ  N  1703  (  1703-2006-п  )  від 12.12.2006, N 409

(   409-2014-п  )  від  06.08.2014,  N  106  (  106-2015-п  )  від

28.02.2015,   N   487   (  487-2015-п  )  від  25.03.2015,  N  319

( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

Після  закінчення  опалювального сезону: { Пункт 15 доповнено

абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  319  (  319-2016-п  )  від

27.04.2016 }

 

сума    невикористаної    субсидії   на   оплату   послуг   з

централізованого     опалення    (теплопостачання)    повертається

виробником/виконавцем  таких послуг до бюджету в повному обсязі на

підставі   акта   звіряння,   складеного   разом   із  структурним

підрозділом  з  питань  соціального  захисту населення; { Пункт 15

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від

27.04.2016 }

 

частина   невикористаної   суми  субсидії  на  оплату  послуг

індивідуального   опалення   (теплопостачання),   що  еквівалентна

вартості  (станом  на  1 травня нового неопалювального сезону) 100

куб.  метрів  природного  газу  або вартості 150 кВт•г електричної

енергії  (в  разі використання природного газу/електричної енергії

для індивідуального опалення), зараховується виконавцем/виробником

як  оплата  послуг,  у  тому  числі  обов’язкової  частки  платежу

домогосподарства,  на  наступні  розрахункові  періоди; { Пункт 15

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від

27.04.2016 }

 

частина   невикористаної   суми  субсидії  на  оплату  послуг

індивідуального   опалення   (теплопостачання),  крім  коштів,  що

залишаються    на    рахунках    домогосподарства,    повертаються

виробником/виконавцем  таких  послуг  до  бюджету на підставі акта

звіряння,  складеного  разом  із  структурним підрозділом з питань

соціального захисту населення. { Пункт 15 доповнено абзацом згідно

з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 1. Розрахунки щодо   визначення   розміру   субсидії   для

відшкодування  витрат   на   оплату   житлово-комунальних   послуг

здійснюються в такій послідовності:

 

1) визначається    середньомісячний    сукупний    доход   та

обов’язкова частка плати за  житлово-комунальні  послуги  у  цьому

доході;

 

2) визначається    загальний   місячний   розмір   плати   за

житлово-комунальні  послуги  у  межах  соціальної  норми  житла та

соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами

у конкретному населеному пункті;

{  Підпункт  2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати

за  житлово-комунальні  послуги  у межах соціальної норми житла та

соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами

і обсягом визначеного платежу.

{  Підпункт  3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

 1. Розрахунки щодо   визначення   розміру   субсидій   для

відшкодування  витрат  на  придбання скрапленого газу, твердого та

рідкого   пічного   побутового   палива   здійснюються   у   такій

послідовності:

 

1)    визначається    річний    сукупний    доход   громадян,

зареєстрованих  у  житловому  приміщенні  (будинку), і обов’язкова

частка  плати  за  скраплений  газ, тверде та рідке пічне побутове

паливо у цьому доході;

 

2)  визначається  розмір  плати  за скраплений газ, тверде та

рідке   пічне   побутове   паливо   на  календарний  рік  у  межах

встановлених норм споживання;

 

3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати

за  скраплений  газ,  тверде  та  рідке  пічне  побутове паливо на

календарний  рік  у  межах  норм  споживання і обсягом визначеного

платежу.

 

 1. Розрахунки щодо   визначення   розміру   субсидій   для

відшкодування  витрат  на  придбання скрапленого газу, твердого та

рідкого  пічного  побутового  палива  і житлово-комунальні послуги

здійснюються у такій послідовності:

 

1) визначається річний сукупний доход  і  обов’язкова  частка

плати  за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та

житлово-комунальні послуги у цьому доході;

 

2)  визначається  розмір  плати  за скраплений газ, тверде та

рідке  пічне  побутове  паливо  та  житлово-комунальні  послуги на

календарний  рік  відповідно до соціальних нормативів користування

житлово-комунальними послугами;

{  Підпункт  2 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати

за  скраплений  газ,  тверде  та  рідке  пічне  побутове  паливо і

комунальні  послуги  на  календарний  рік відповідно до соціальних

нормативів  користування  житлово-комунальними послугами і обсягом

визначеного платежу;

{  Підпункт  3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 

4) визначається  розмір щомісячної субсидії для відшкодування

витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

 

 

{   Пункт  19  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  319

( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

 

 1. Надання раніше призначеної субсидії припиняється:

 

за      поданням     житлово-експлуатаційних     організацій,

житлово-будівельних     (житлових)     кооперативів,     об’єднань

співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають

житлово-комунальні  послуги,  якщо  громадянин,  якому  призначено

субсидію,   не   сплачує  вартість  фактично  спожитої  послуги  з

урахуванням  розміру  призначеної  субсидії, за винятком випадків,

пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка

підтверджується  відповідними  документами,  –  з  місяця, в якому

надійшло таке подання. Подання надається зазначеними організаціями

структурним  підрозділам з питань соціального захисту населення до

10  числа  місяця,  що  настає  за  місяцем,  в якому виникли такі

обставини;  { Абзац другий пункту 20 в редакції Постанови КМ N 480

(  480-2009-п  )  від  20.05.2009;  із змінами, внесеними згідно з

Постановами  КМ  N  106  (  106-2015-п  )  від  28.02.2015,  N 752

(   752-2015-п  )  від  23.09.2015,  N  319  (  319-2016-п  )  від

27.04.2016 }

 

якщо громадянин  приховав або свідомо подав недостовірні дані

про  доходи  (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан,

що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому

була  надміру  перерахована  сума  субсидії,  –  з місяця, в якому

виявлено порушення; { Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }

 

у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,

що  унеможливлюють  надання  субсидії  (зокрема  смерть   одинокої

особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

 

 

{  Абзац  п’ятий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ

N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

 

 

за заявою   уповноваженого   власника  (співвласника)  житла,

наймача житла у державному та громадському житловому фонді,  члена

житлово-будівельного    кооперативу,    власника    (співвласника)

житлового  приміщення – з місяця, що настає за місяцем її подання,

якщо  інше  не  обумовлено  заявою.  {  Абзац  шостий пункту 20 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 752 ( 752-2015-п ) від

23.09.2015 }

 

якщо  під  час  вибіркового  обстеження матеріально-побутових

умов  домогосподарства  державним  соціальним інспектором виявлено

ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які

вплинули  (могли  вплинути)  на  право  призначення  субсидії  або

визначення її розміру; { Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з

Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

У  разі  коли  через  несплату громадянином вартості фактично

спожитої   послуги  з  урахуванням  розміру  призначеної  субсидії

надання    субсидії    для    відшкодування   витрат   на   оплату

житлово-комунальних  послуг припинено, громадянин набуває право на

її  призначення  на  наступний період після подання документів, що

підтверджують  погашення  заборгованості,  яка  виникла  за період

отримання   субсидії.  {  Пункт  20  доповнено  абзацом  згідно  з

Постановою  КМ  N  765  ( 765-2007-п ) від 23.05.2007; із змінами,

внесеними   згідно   з  Постановами  N  774  (  774-2011-п  )  від

06.07.2011, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }

 

Сума  субсидії,  перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок

свідомого   подання   громадянином   документів  з  недостовірними

відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у

пункті  14 цього Положення, повертається ним за вимогою органу, що

призначив    субсидію.    {    Абзац   пункту   20   із   змінами,

внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  295  (  295-2011-п ) від

23.03.2011,   N   106   (  106-2015-п  )  від  28.02.2015,  N  475

( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }

 

У разі   коли  громадянин  добровільно  не  повернув  надміру

перераховану (виплачену) суму субсидії,  питання про її  стягнення

органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

 

До посадових   осіб,   винних   у   надмірному  перерахуванні

(виплаті)     субсидії,     вживаються     заходи,     передбачені

законодавством.

{  Пункт  20  в  редакції  Постанови КМ N 1703 ( 1703-2006-п ) від

12.12.2006 }

 

 1. Місцеві фінансові   органи   перераховують   кошти  для

відшкодування  витрат  населення  на  оплату   житлово-комунальних

послуг,  придбання  скрапленого  газу, твердого та рідкого пічного

побутового   палива   у  порядку,  встановленому  Радою  міністрів

Автономної     Республіки    Крим,    обласними,    Київською    і

Севастопольською міськими державними адміністраціями.

 

 1. На  кожного  одержувача субсидії структурні підрозділи з

питань  соціального  захисту  населення  і організації, що надають

населенню  житлово-комунальні  послуги,  заводять  справу,  в якій

зберігаються  матеріали,  необхідні  для  призначення субсидії, та

розрахунки її розміру.

{  Пункт  22  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1763

( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 }

 

{  Положення  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 31

(  31-96-п ) від 10.01.96, N 541 ( 541-96-п ) від 22.05.96, N 1231

(  1231-96-п  )  від  05.10.96,  в  редакції  Постанови  КМ N 1050

(  1050-97-п  )  від  22.09.97,  із  змінами,  внесеними  згідно з

Постановами  КМ N 119 ( 119-98-п ) від 04.02.98 N 626 ( 626-98-п )

від  07.05.98 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 N 822 ( 822-99-п )

від   14.05.99   N   2146  (  2146-99-п  )  від  25.11.99,  N  211

( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }