ПОРЯДОК взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2012  № 239/5/104

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2012 р.
за № 212/20525

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту

Відповідно до статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення», статей 6, 39, 72 Основ законодавства України про охорону здоров’я та з метою вдосконалення медичного забезпечення осіб, узятих під варту, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту (далі – Порядок), що додається.

2. Начальникам управлінь (відділів) Державної пенітенціарної служби України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві та Київській області, областях забезпечити вивчення цього Порядку персоналом органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та вжити заходів щодо його виконання.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання наказу в закладах охорони здоров’я.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України та першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр юстиції України

О.В. Лавринович

Міністр охорони
здоров’я України

О.В. Аніщенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства охорони
здоров’я України
10.02.2012  № 239/5/104

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2012 р.
за № 212/20525

ПОРЯДОК
взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає взаємодію закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту.

1.2. Орієнтовний перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги особам, узятим під варту (далі – орієнтовний перелік), визначається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та управліннями (відділами) Державної пенітенціарної служби України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві та Київській області, областях з урахуванням спеціалізації закладів охорони здоров’я та наявності умов, які дозволяють забезпечити ізоляцію осіб, узятих під варту.

ІІ. Організація взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я при прибутті осіб, узятих під варту, до слідчих ізоляторів та під час перебування їх у СІЗО

2.1. Усі особи, які прибули до слідчих ізоляторів (далі – СІЗО), у тому числі особи, які переміщуються під вартою (конвоюються), проходять первинний медичний огляд з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження та які становлять епідемічну загрозу для оточення або потребують невідкладної медичної допомоги.

На кожну новоприбулу до СІЗО особу заводиться медична карта амбулаторного хворого за встановленою формою (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»).

У разі виявлення тілесних ушкоджень у особи, узятої під варту, медичним працівником складається довідка у трьох примірниках, в якій детально описується характер ушкоджень, їх розміри та розташування. Перші два примірники довідки долучаються до матеріалів особової справи та медичної картки особи, узятої під варту, а третій примірник видається їй на руки.

Про факт виявлення тілесних ушкоджень у особи, узятої під варту, керівництво СІЗО упродовж доби письмово інформує прокурора, а також фіксується у журналі обліку виявлення тілесних ушкоджень у осіб, які прибули до слідчого ізолятора (додаток).

2.2. Усі особи, які вибувають із СІЗО, проходять медичний огляд з проведенням флюорографічного обстеження (особи, які прямують транзитом, – у випадку, коли флюорографічне обстеження було проведено більше ніж 12 місяців тому). Після закінчення огляду робиться висновок щодо стану здоров’я кожного, хто вибуває, який заноситься у медичну карту амбулаторного хворого.

Медичний працівник, який здійснював огляд, ставить свій підпис під висновком на відкритій довідці особової справи особи, яка вибуває із СІЗО.

2.3. Медичне обстеження осіб, узятих під варту, здійснюється у разі їх звернення зі скаргою на стан здоров’я за ініціативою лікаря медичної частини СІЗО або адміністрації СІЗО.

Під час медичного обстеження особи, узятої під варту, з метою встановлення діагнозу лікар медичної частини СІЗО використовує дані анамнезу, медичної документації, яка долучена до особової справи, результати огляду, дані лабораторних, рентгенологічних і функціональних методів дослідження. За необхідності керівництво СІЗО подає запит до закладу охорони здоров’я, який надавав медичну допомогу особі, узятій під варту, щодо результатів диспансерного, амбулаторного, стаціонарного нагляду або лікування.

У випадках, коли лікарі медичної частини СІЗО не можуть самостійно встановити діагноз, начальник медичної частини СІЗО подає запит до керівництва СІЗО щодо направлення хворого на лікування до обраного закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку або залучення відповідного лікаря-фахівця закладу охорони здоров’я.

Керівництво СІЗО забезпечує допуск відповідного лікаря-фахівця чи направлення хворого на лікування до обраного начальником медичної частини СІЗО закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку.

2.4. Консультування, обстеження і лікування фахівцями закладів охорони здоров’я (якщо воно можливе в умовах медичної частини СІЗО) здійснюється в медичних частинах СІЗО в присутності персоналу медичної частини.

Усі висновки медичних обстежень, консультацій та дані щодо проведеного лікування в обов’язковому порядку вносяться медичним персоналом СІЗО до медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)») або медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»).

2.5. Особа, узята під варту, має право на вільний вибір лікаря. У разі звернення особи, узятої під варту, до лікаря медичної частини СІЗО з проханням про допуск обраного лікаря-фахівця лікар медичної частини СІЗО готує медичну довідку про стан її здоров’я та запит до керівництва СІЗО.

Керівництво СІЗО забезпечує допуск обраного особою лікаря-фахівця.

Висновок медичного обстеження, консультації та дані щодо проведеного лікування лікарем – фахівцем в обов’язковому порядку включаються до медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)») або медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»).

Відшкодування витрат, пов’язаних із залученням обраного лікаря-фахівця, здійснюється за рахунок особи, узятої під варту, якій надавалась медична допомога, або її родичів.

2.6. У разі необхідності в додаткових лабораторних обстеженнях, які не можуть бути проведені в медичних частинах СІЗО (наявним обладнанням, лабораторіями та обсягом медико-санітарної допомоги не передбачено проведення цих обстежень), вони проводяться на базі закладів охорони здоров’я з орієнтовного переліку.

Про необхідність проведення обстеження, яке потребує вивезення особи, узятої під варту, до закладу охорони здоров’я, лікар медичної частини СІЗО готує медичну довідку про стан її здоров’я та запит до керівництва СІЗО.

Керівництво СІЗО забезпечує своєчасне направлення особи, узятої під варту, на обстеження до обраного лікарем медичної частини СІЗО закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку.

2.7. Якщо за результатами огляду чи обстеження особи, узятої під варту, встановлено, що вона потребує надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я з орієнтовного переліку, лікар медичної частини СІЗО готує медичну довідку про стан здоров’я особи, узятої під варту, та звертається із запитом до керівництва СІЗО.

Керівництво СІЗО забезпечує перевезення особи, узятої під варту, до закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку та направляє довідку про стан здоров’я особи, узятої під варту, органу або особі, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа цієї особи.

Керівництво СІЗО організовує та забезпечує цілодобову охорону особи, узятої під варту, під час лікування у закладах охорони здоров’я відповідно до вимог нормативно-правових актів Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я.

2.8. При направленні хворого у заклад охорони здоров’я обов’язково надається виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»).

Усі висновки медичних обстежень, консультацій та дані щодо проведеного лікування в обов’язковому порядку вносяться медичним персоналом СІЗО до медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)») або медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»).

Документи, що містять відомості про стан здоров’я особи та надання їй необхідної медичної допомоги, повинні зберігатися з додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей. Порядок доступу до медичної документації персоналу СІЗО визначається окремим наказом керівника цієї установи.

2.9. Невідкладна медична допомога особам, узятим під варту, надається лікарем СІЗО, а у разі неможливості надання такої допомоги у повному обсязі – бригадою швидкої медичної допомоги. Керівництво СІЗО забезпечує своєчасний виклик бригади швидкої медичної допомоги.

У разі прийняття бригадою швидкої медичної допомоги рішення про необхідність госпіталізації особи, узятої під варту, перевезення її до закладів охорони здоров’я з орієнтовного переліку, де така допомога може бути надана, здійснюється цією бригадою. Керівництво СІЗО забезпечує охорону особи, узятої під варту.

У разі госпіталізації особи, узятої під варту, до закладів охорони здоров’я керівництво СІЗО повідомляє особу або орган, у провадженні яких перебуває кримінальна справа, а також родичів особи, узятої під варту, або її законного представника.

ІІІ. Організація взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я при звільненні осіб, узятих під варту, які потребують лікування або медичного супроводження

3.1. При звільненні із СІЗО особа, яка за висновком лікарів медичної частини СІЗО потребує надання невідкладної медичної допомоги, транспортується службою швидкої медичної допомоги (за письмовою згодою звільненої особи) до відповідного закладу охорони здоров’я з випискою із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»), крім хворих на туберкульоз, механізм супроводу яких при звільненні визначається Порядком взаємодії закладів охорони здоров’я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерств а праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 04.10.2010 № 834/365/474/304/3466, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1088/18383.

3.2. У разі смерті особи, узятої під варту, розтин її трупа здійснюється відповідно до положень статті 72 Основ законодавства України про охорону здоров’я у найближчому закладі охорони здоров’я, де такий розтин може бути проведено.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України

О.В. Зеркаль

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги Міністерства охорони
здоров’я України

М.К. Хобзей


Додаток
до Порядку взаємодії закладів
охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби
України із закладами охорони
здоров’я з питань надання
медичної допомоги особам,
узятим під варту

ЖУРНАЛ
обліку виявлення тілесних ушкоджень у осіб, які прибули до ________ слідчого ізолятора

Почато ___________20__р.
Закінчено ___________ 20 __р.
Інвентарний № ___________

№ з/п

Дата і час виявлення тілесних ушкоджень

П.І.Б. та дата народження особи, у якої виявлено тілесні ушкодження, назва установи, з якої прибула особа

Обставини події, час і місце заподіяння тілесних ушкоджень

Прізвище, (найменування посади) особи, яка, на думку потерпілого, заподіяла йому тілесні ушкодження

Дата, час і дані медичного працівника СІЗО, який проводив огляд потерпілого

Характер, розміри та локалізація виявлених тілесних ушкоджень

Дата, час та П.І.Б. чергового помічника начальника СІЗО, який отримав вказану інформацію

Дата і час направлення інформації прокурору, П.І.Б. службової особи, яка її підписала

Вжиті заходи та дата прийняття рішення за результатами перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10