Пленум ВГСУ: оприлюднення відомостей про справу про банкрутство

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17 грудня 2013 року          м. Київ                     № 16

Про затвердження Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство

Відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-УІ) пленум Вищого господарського суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство (додається).

Голова Вищого

господарського суду України       (підпис)            В. Татьков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 16

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про

банкрутство

І.  Загальні положення

 • Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) та Господарського процесуального кодексу України.
 • Положення визначає порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (далі – офіційне оприлюднення).
 • Метою офіційного оприлюднення є:
 • своєчасне оприлюднення достовірних відомостей про справу про банкрутство;
 • надання вільного доступу до інформації щодо перебування суб’єктів підприємницької діяльності (контрагентів, боржників, поручителів тощо) у процедурі банкрутства;
 • виявлення кредиторів та осіб, які бажають взяти участь у санації боржника (інвесторів) з метою відновлення платоспроможності боржника;
 • сприяння учасникам у справах про банкрутство в реалізації передбачених Законом та Господарським процесуальним кодексом України процесуальних прав;
 • визначення у випадках, передбачених Законом, початку перебігу процесуальних строків у справах про банкрутство.
 • Офіційне оприлюднення здійснюється за допомогою автоматизованої системи “Діловодство спеціалізованого суду”, функціонування якої у господарських судах передбачено чинним законодавством.
 1. Відомості про справу про банкрутство, що підлягають офіційному

оприлюдненню

 • Офіційне оприлюднення здійснюється у випадках, передбачених Законом.
 • Офіційному оприлюдненню підлягають:
 • оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

 

 • повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;
 • оголошення про порушення справи про банкрутство;
 • повідомлення про введення процедури санації;
 • повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 • повідомлення про поновлення провадження у справі про банкрутство боржника у зв’язку з визнанням мирової угоди недійсною або її розірванням;
 • оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника;
 • повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника;
 • повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника;
 • оголошення про порушення справи про банкрутство і відкриття процедури санації відповідно до статті 94 Закону.

2.3 Зміст оголошення (повідомлення), яке підлягає офіційному оприлюдненню, повинен відповідати вимогам Закону.

 • Порядок офіційного оприлюднення
 1. Офіційне оприлюднення оголошень (повідомлень) здійснюється в порядку, передбаченому цим розділом Положення, якщо останнім не передбачено іншого порядку оприлюднення оголошень (повідомлень).
 • Офіційне оприлюднення оголошень (повідомлень) здійснюється на підставі судового рішення.

З цією метою резолютивна частина судового рішення повинна містити припис “оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про____ , текст якого додається”.

 • Суддя, який прийняв судове рішення, що містить припис про офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення), не пізніше дванадцятої години наступного робочого дня формує в автоматизованій системі “Діловодство спеціалізованого суду” в електронній формі оголошення (повідомлення), яке підлягає офіційному оприлюдненню.
 • Оголошення (повідомлення), що підлягає офіційному оприлюдненню згідно із судовим рішенням, підписується суддею, який прийняв відповідне судове рішення, з використанням електронного цифрового підпису. Оригінал оголошення (повідомлення) на паперовому носії підписується суддею, який прийняв відповідне судове рішення, з відміткою про дату електронного цифрового підпису і долучається до матеріалів справи.
 • Суддя, який прийняв судове рішення, що містить положення про офіційне оприлюднення, забезпечує повноту і достовірність даних оголошення (повідомлення) та своєчасність підписання такого оголошення (повідомлення) з метою здійснення офіційного оприлюднення.
 • Підписання оголошення (повідомлення), що підлягає офіційному оприлюдненню, з використанням електронного цифрового підпису є підставою для розміщення відповідного оголошення (повідомлення) на офіційному веб- сайті Вищого господарського суду України.

 

з

 • Оголошення (повідомлення), що підлягає офіційному оприлюдненню, після його підписання автоматично передається адміністратору автоматизованої системи – державному підприємству “Інформаційні судові системи”.
 • Офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення) здійснюється адміністратором автоматизованої системи – державним підприємством “Інформаційні судові системи” протягом одного робочого дня.
 • Офіційне оприлюднення не залежить від оскарження судового рішення, яке містить положення про здійснення офіційного оприлюднення оголошення (повідомлення), в апеляційному або касаційному порядку.
 • Відлік строку на вчинення передбачених Законом процесуальних дій починається з дня офіційного оприлюднення оголошення (повідомлення) на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Першим днем перебігу відповідного строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення такого оголошення.
 • За результатами офіційного оприлюднення оголошення (повідомлення) суддя, який прийняв судове рішення, що містить припис про офіційне оприлюднення, підписує оригінал оголошення (повідомлення), ставить на ньому відмітку про офіційне оприлюднення і дату такого оприлюднення і долучає його до матеріалів справи.
 • За наявності помилки в тексті оголошення (повідомлення) або допущення описки в ухвалі про офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення) господарським судом виноситься ухвала про їх виправлення та здійснення офіційного оприлюднення додаткового оголошення (повідомлення) про виправлення.

Таке оголошення (повідомлення) має містити відмітку “додаткове”.

 1. Особливості офіційного оприлюднення окремих відомостей про справу

про банкрутство

 1. Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (далі – оголошення про проведення загальних зборів кредиторів), оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника, повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника та повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника офіційно оприлюднюються згідно з цим розділом Положення.
 • Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів
 • З метою офіційного оприлюднення оголошення про проведення загальних зборів кредиторів боржник не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до дня їх проведення надсилає відповідне оголошення адміністратору автоматизованої системи – державному підприємству “Інформаційні судові системи” на адресу його електронної пошти.

Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів здійснюється за формою, встановленою адміністратором автоматизованої системи – державним

 

підприємством “Інформаційні судові системи”, і підписується боржником з використанням електронного цифрового підпису.

Відповідальність за повноту і достовірність оголошення про проведення загальних зборів кредиторів несе боржник.

 • Загальні збори кредиторів можуть бути проведені виключно за умови розміщення оголошення про проведення загальних зборів кредиторів на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.
 • Оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника
 • З метою офіційного оприлюднення оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника організатор аукціону не пізніше, ніж за двадцять робочих днів до дня початку аукціону надсилає відповідне оголошення адміністратору автоматизованої системи – державному підприємству “Інформаційні судові системи” на адресу його електронної пошти.

Оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника здійснюється за формою, встановленою адміністратором автоматизованої системи – державним підприємством “Інформаційні судові системи”, і підписується організатором аукціону з використанням електронного цифрового підпису.

Відповідальність за повноту і достовірність даних оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника несе організатор аукціону.

 • Аукціон з продажу майна боржника може бути проведений виключно за умови розміщення оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.

Першим днем перебігу строку, визначеного частиною першою статті 58 Закону, є день, наступний за днем останнього оприлюднення.

 • Відомості про наявність заяви про зарахування права вимоги, що продається на аукціоні (у разі продажу права вимоги), підлягають негайному оприлюдненню, про що в оголошенні про проведення аукціону з продажу майна боржника додатково робиться відповідна відмітка.
 • Повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника
 • З метою офіційного оприлюднення повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника організатор аукціону не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону надсилає відповідне повідомлення адміністратору автоматизованої системи – державному підприємству “Інформаційні судові системи” на адресу його електронної пошти.

Офіційне оприлюднення повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника здійснюється в тому ж порядку, що й офіційне оприлюднення оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника.

 • Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника.
 • З метою офіційного оприлюднення повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника організатор аукціону не пізніше, ніж за десять днів до його початку надсилає відповідне повідомлення до адміністратора автоматизованої системи – державного підприємства “Інформаційні судові системи” на адресу його електронної пошти.

Офіційне оприлюднення повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника здійснюється в тому ж порядку, що і офіційне оприлюднення оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника.4.5. За наявності помилки в тексті оголошення (повідомлення) заявник (організатор аукціону або боржник) надсилає оголошення (повідомлення) з її виправленням до адміністратора автоматизованої системи – державного підприємства “Інформаційні судові системи” на адресу його електронної пошти з метою здійснення офіційного оприлюднення додаткового оголошення (повідомлення) про виправлення.

Таке оголошення (повідомлення) має містити відмітку “додаткове”.

 1. Положення щодо забезпечення користування відомостями про справу про банкрутство, які офіційно оприлюднено
 • Оголошення (повідомлення), які офіційно оприлюднено в порядку, встановленому цим Положенням, зберігаються на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.
 • На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України цілодобово забезпечується вільний безкоштовний доступ до офіційно оприлюднених оголошень (повідомлень).

Оперативний пошук даних щодо справ про банкрутство забезпечується інформаційно-пошуковою системою офіційного веб-сайту     Вищого

господарського суду України та здійснюється за такими реквізитами:

 • ідентифікаційним кодом (номером) боржника;
 • найменуванням боржника;
 • номером справи;
 • датою здійснення офіційного оприлюднення;
 • датою та місцем проведення аукціону, видом майна, ціною, видом договору, що укладається [для оголошень (повідомлень) щодо проведення аукціону та його результатів].
 1. Прикінцеві положення
 2. Відповідно до пункту 1 Розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону Положення набирає чинності з 19 січня 2014 року.