Наказ про призначення робочої інвентаризаційної комісії

НАКАЗ
по _______________________________________________
(найменування підприємства)
від ________________ № ____
(дата і номер наказу)

Про призначення робочої інвентаризаційної комісії

З метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством виподках, а також ураховуючи вимоги Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, наказую:
1. Створити на підприємстві робочу інвентаризаційну комісію у складі:

– ____________________________;
(посада, П.І.П.)
– ____________________________;
(посада, П.І.П.)
– ____________________________;
(посада, П.І.П.)
– ____________________________.
(посада, П.І.П.)

2. Головою комісії призначити:
____________________________.
(посада, П.І.П.)

3. Покласти на робочу комісію такі функції:
– здійснення інвентаризації майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;
– участь (разом з бухгалтерією підприємства) у визначенні результатів інвентаризації, а також списання нестач у межах норм природного убутку;
– внесення пропозицій з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшення обліку та контролю за їх зберіганням;
– оформлення протоколу із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них.
4. Члени комісії несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках.

Директор____________
(підпис)
__________________________
(П.І.П.)

З наказом ознайомлені:

____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________.
(П.І.П., підпис)