Закон: Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

              Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.347 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2192-IV ( 2192-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.93 )

Цей Закон спрямований на поліпшення  матеріального  становища

учасників бойових дій та інвалідів війни.

(  Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2192-IV

( 2192-15 ) від 18.11.2004 )

 

Стаття 1.  Кабінету  Міністрів України,  починаючи з 1 травня

2004  року,  передбачати  щомісячну  виплату   цільової   грошової

допомоги на прожиття:

 

інвалідам  війни I групи у розмірі 70 гривень; ( Абзац другий

статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 2192-IV

( 2192-15 ) від 18.11.2004 )

 

інвалідам  війни  II  та  III  груп  у  розмірі  50  гривень,

учасникам  бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру

пенсій   та   надбавок,  підвищень,  додаткової  пенсії,  цільової

грошової  допомоги  та  пенсії за особливі заслуги перед Україною.

(  Абзац  третій  статті 1 в редакції Закону N 2192-IV ( 2192-15 )

від 18.11.2004 )

 

Стаття 2.  Виплата цільової грошової допомоги здійснюється за

рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

 

 

Президент України                                         Л.КУЧМА

 

м. Київ, 16 березня 2004 року

N 1603-IV