Відшкодування моральної шкоди (професійне захворювання)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю члена сім’ї працівника в результаті отриманого ним на виробництві професійного захворювання

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 жовтня 2012 року розглянув справу № 6-123 цс 12, предметом якої був спір про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю члена сім’ї працівника в результаті отриманого ним на виробництві професійного захворювання.

При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок про те, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, а тому цей закон не регулює правовідносини щодо відшкодування моральної шкоди членам сім’ї працівника, завданої його загибеллю в результаті професійного захворювання, отриманого на виробництві, і такі відносини регулюються ст.ст. 1167, 1168 ЦК України.