Види та тривалість відпусток

Відпустки, які надаються відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

 

1. Щорічні відпустки

Категорії працівниківТривалість відпусткиЗакон «Про відпустки»Примітка
Щорічні основні відпустки
Усі працівникиНе менше 24 календарних днівЧ. 1 ст. 6За відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору
Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин24 календарні дніЧ. 2 ст. 6Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрівЧ. 3 ст. 6Із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на цьому підприємстві два роки і більше
Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частинЧ. 5 ст. 6Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
Особи з інвалідністю III групи26 календарних днівЧ. 7 ст. 6 
Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче28 календарних днівЧ. 3 ст. 6Незалежно від стажу роботи
Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництвЧ. 4 ст. 6За Списком робіт, професій і посад, затвердженим ПКМУ від 09.06.97 р. № 570
Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин30 календарних днівЧ. 5 ст. 6 
Особи з інвалідністю I і II групЧ. 7 ст. 6 
Особи віком до вісімнадцяти років31 календарний деньЧ. 8 ст. 6 
Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та науковціДо 56 календарних днівЧ. 6 ст. 6Відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого ПКМУ від 14.04.97 р. № 346
Тимчасові працівникиПропорційно до відпрацьованого ними часуЧ. 9 ст. 6 
Сезонні працівникиЗа Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим ПКМУ від 28.03.97 р. № 2782
Щорічні додаткові відпустки
Працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторівДо 35 календарних днівЧ. 1 ст. 7За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290
Працівники, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’яП. 1 ч. 1 ст. 8За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 
Працівники з ненормованим робочим днемДо 7 календарних днівП. 2 ч. 1 ст. 8За списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. 

2. Відпустки у зв’язку з навчанням

Призначення відпустки Тривалість відпустки Закон «Про відпустки»Примітки
У вищих навчальних закладах
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 1 і 2 курсах ВУЗів10 календарних днівАбз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 15І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання
20 календарних днівАбз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 15III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання
30 календарних днівАбз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 15Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 3 і наступних курсах20 календарних днівАбз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 15І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання
30 календарних днівАбз. 3 п. 2 ч. 1 ст. 15III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання
40 календарних днівАбз. 4 п. 2 ч. 1 ст. 15Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
На період складання державних іспитів30 календарних днівП. 3 ч. 1 ст. 15Незалежно від рівня акредитації ВУЗу
На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання2 місяціП. 4. ч. 1 ст. 15І і II рівні акредитації
4 місяціП. 4. ч. 1 ст. 15III і IV рівні акредитації
У закладах післядипломної освіти
На період додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти20 календарних днівЧ. 2 ст. 15І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання
30 календарних днівЧ. 2 ст. 15III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання
40 календарних днівЧ. 2 ст. 15Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
На період складання державних іспитів30 календарних днівП. 3 ч. 1 ст. 15Незалежно від рівня акредитації ВУЗу
На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання2 місяціП. 4 ч. 1 ст. 15І і II рівні акредитації
4 місяціП. 4 ч. 1 ст. 15III і IV рівні акредитації
У середніх навчальних закладах
На період випускних іспитів в основній школі10 календарних днівП. 1 ч. 1 ст. 13 
На період випускних іспитів у старшій школі23 календарні дніП. 2 ч. 1 ст. 13 
На період перевідних іспитів в основній та старшій школахВід 4 до 6 календарних днівП. 3 ч. 1 ст. 13Без урахування вихідних
У професійно-технічних навчальних закладах
На період підготовки та складання іспитів працівниками на вечірніх відділеннях35 календарних днівСт. 14Надається працівникам, які навчаються успішно
В аспірантурі
Для складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів10 календарних днів на кожний іспитЧ. 3 ст. 15Надається один раз на рік працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки30 календарних днівЧ. 4 ст. 15 
Протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тижденьЧ. 4 ст. 15З оплатою в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника

3. Творчі відпустки

Призначення відпустки Тривалість відпустки ПідставаПримітки
Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наукДо трьох місяцівСт. 16 Закону № 504,
п. 2 Умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток, затверджених постановою КМУ від 19.01.98 р. № 45
Не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук особам, які закінчили аспірантуру, докторантуру відповідно, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно
Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наукДо шести місяців

4. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Призначення відпустки Тривалість відпустки Закон «Про відпустки»Примітки
Для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганняхНе більш як 40 календарних днів на рікСт. 16 1 Закону № 504Відповідно до Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, затвердженого ПКМУ від 01.06.2011 р. № 565

5. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Категорії працівників Тривалість відпустки Закон «Про відпустки»Примітки
Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”14 календарних днів на рікСт. 16 2 Закону № 504На період відпустки зберігається заробітна плата

6. Соціальні відпустки

Категорія особи – отримувача відпустки Тривалість відпусткиЗакон «Про відпустки»Примітка
У зв’язку з вагітністю та пологами
Жінки до пологів70 календарних днівП. 1 ч. 1 ст. 17На підставі медичного висновку
Жінки після пологів56 календарних днівП. 2 ч. 1 ст. 17При народженні однієї дитини
70 календарних днівУ разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів
Особи, які усиновили новонароджених дітей56 календарних днівЧ. 2 ст. 17У разі усиновлення однієї дитини
70 календарних днівУ разі усиновлення двох і більше дітей
Особи, які усиновили дитину віком старше трьох років56 календарних днівСт. 18 1Право на відпустку зберігається за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини
70 календарних днів
По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Мати, батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та один із прийомних батьків чи батьків-вихователівДо досягнення дитиною трьох роківСт. 18Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
Перелічені особи за бажанням у період перебування у такій відпустці можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги по догляду за дитиною
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
Жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днівСт. 19За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів

7. Відпустки без збереження заробітної плати

Категорія особи – отримувача відпустки Тривалість відпусткиЗакон «Про відпустки»Примітка
Мати, що має двох і більше дітей віком до 15 років, або особу з інвалідністю14 календарних днів щорічноП. 1 ч. 1 ст. 25 
Батько, який виховує двох і більше дітей віком до 15 років без матері, або якщо мати тривалий час перебуває в лікувальному закладі
Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустціДо 14 календарних днів П. 2 ч. 1 ст. 25 
Мати, батько, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитинуВизначається в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного вікуП. 3 ч. 1 ст. 25В разі якщо дитина потребує домашнього догляду
Визначається в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного вікуВ разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)
До досягнення дитиною вісімнадцятирічного вікуЯкщо дитині встановлено категорію “особа з інвалідністю підгрупи А”
Мати, батько, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину для догляду за дитиною віком до 14 роківНа період оголошення карантину на відповідній територіїП. 3 1 ч. 1 ст. 25 
Ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед БатьківщиноюДо 14 календарних днів щорічноП. 4 ч. 1 ст. 25 
Особи, які мають особливі трудові заслуги перед БатьківщиноюДо 21 календарного дня щорічноП. 5 ч. 1 ст. 25 
Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групиДо 30 календарних днів щорічноП. 6 ч. 1 ст. 25 
Особи з інвалідністю I та II групДо 60 календарних днів щорічноП. 7 ч. 1 ст. 25 
Особи, які одружуютьсяДо 10 календарних днівП. 8 ч. 1 ст. 25 
Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбуДо 7 календарних днівП. 9 ч. 1 ст. 25Без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
Працівники у разі смерті інших ріднихДо 3 календарних днів
Працівники для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього доглядуВизначається у медичному висновку, але не більше 30 календарних днівП. 10 ч. 1 ст. 25 
Працівники для завершення санаторно-курортного лікуванняВизначається у медичному висновкуП. 11 ч. 1 ст. 25 
Працівники, допущені до вступних іспитів увищі навчальні заклади15 календарних днівП. 12 ч. 1 ст. 25Без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництваНеобхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назадП. 13 ч. 1 ст. 25 
Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки 
СумісникиДо закінчення відпустки за основним місцем роботиП. 14 ч. 1 ст. 25 
Ветерани праціДо 14 календарних днівП. 15 ч. 1 ст. 25 
Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсаціюДо 24 календарних днівП. 16 ч. 1 ст. 25У перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості12 календарних днівП. 17 ч. 1 ст. 25Без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини
Працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операціїП. 18 ч. 1 ст. 25З урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи
Працівники, яким може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших причинНе більше 15 календарних днів на рікСт. 26Відпустка надається на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом

Відпустки, які надаються відповідно до інших законодавчих актів

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 796-XIIПримітка
Особи, віднесені до категорії 1Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати  14 робочих днів П. 22 ч. 1 ст. 20 
Особи, віднесені до категорії 2Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати  14 робочих днів П. 1 ч. 1 ст. 21 
Особи, віднесені до категорії 3Щорічна відпустка без збереження заробітної плати До 14 робочих днівП. 3 ч. 1 ст. 22Відпустка надається одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення 
Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиОбов’язкова щорічна відпустка Не менш як 30 діб без урахування часу проїздуСт. 25 
Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І – ІІІ категорії) *Відпустка по вагітності і пологах До  90 календарних днів до родів
і 90 календарних днів після родів
П. 10 ч. 1 ст. 30Надається незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2402-IIIПримітка
Один з батьків особи з інвалідністю чи особа, яка його замінюєДодаткова оплачувана відпусткаДо 5 днівСт. 26Згідно ст. 19 Закону «Про відпустки» за наявності декількох підстав для надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів

Відповідно до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 12.12.91 р. № 1972-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1972-XIIПримітка
Працівники, зайняті у сфері надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, проведенням наукових досліджень з використанням інфікованого матеріалу, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекціїЩорічна додаткова відпустка В порядку, встановленому законодавствомСт. 21 
Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюютьЩорічна додаткова відпустка10 календарних днівП. 2 ч. 1 ст. 18 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2586-IIIПримітка
Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містятьЩорічна відпусткаНе менше 36 календарних днівЧ. 1 ст. 23 
Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов’язківЩорічна відпустка45 календарних днівЧ. 3 ст. 23Відпустка використовується  у літній або інший зручний для таких осіб час

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2011-XIIПримітка
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні, а також ті, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у рік звільнення:Щорічна основна відпустка  Ч. 1 ст. 10 1 
• до 10 років30 календарних днів
• від 10 до 15 років35 календарних днів
• від 15 до 20 років40 календарних днів
• понад 20 календарних років45 календарних днів
Військовослужбовці, виконання обов’язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я (крім військовослужбовців строкової військової служби)Щорічна додаткова відпусткаТривалість визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днівЧ. 4 ст. 10 1Списки виробництв, цехів, професій і посад, затверджені постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 
Військовослужбовці у випадках:Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення   
• укладення шлюбуДо 10 календарних днівПп. 1 п. 9 ст. 10 1 
• тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу: Пп. 2 п. 9 ст. 10 1 
– дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовецьДо 7 календарних днівВідпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
– інших ріднихДо 3 календарних днів
• пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або осіб, зазначених у пп. 2 ч. 9 ст. 101 Закону № 2011До 15 календарних днівПп. 3 п. 9 ст. 10 1
• в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхіднаДо 3 календарних днівПп. 4 п. 9 ст. 10 1Надається за рішенням командира (начальника) військової частини один раз протягом календарного року
Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової службиВідпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпеченняНе більш як 15 календарних днів на рікП. 10 ст. 10Надається за рішенням командира (начальника) військової частини
Військовослужбовці строкової військової службиВідпустка при проходженні строкової військової служби10 календарних днівП. 12 ст. 10 1Надається за весь період проходження військової служби без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 203/98-ВРПримітка
• Ветерани військової служби;
• ветерани органів внутрішніх справ;
• ветерани державної пожежної охорони;
• ветерани служби цивільного захисту;
• ветерани Держспецзв’язку та захисту інформації України
Додаткова відпустка без збереження заробітної платиДо 14 календарних днів на рікП. 13 ч. 1 ст. 6Відпустка надається як пільга

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1975-XIIПримітка
Громадяни під час проходження альтернативної службиЩорічна оплачувана відпустка 15 календарних днівЧ. 5 ст. 16За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців
Відпустка без збереження заробітної плати До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назадНадається за бажанням громадянина у разі смерті дружини, батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), рідних брата, сестри
Відпустка без збереження заробітної платиТривалість, визначена у медичному висновку, але не більше 30 календарних днівНадається за бажанням громадянина у разі хвороби дружини, батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), рідних брата, сестри, які за висновком медичного закладу потребують постійного стороннього догляду

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1789-XIIПримітка
Прокурори, слідчі прокуратуриЩорічна відпустка 30 календарних днівЧ. 2 ст. 49 
Атестовані працівники прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, а саме:Додаткова оплачувана відпустка  
• понад 10 років5 календарних днів
• понад 15 років10 календарних днів
• понад 20 років15 календарних днів

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2453-VIПримітка
СуддіЩорічна відпустка30 робочих днівСт. 134Щорічна відпустка надається з виплатою додаткового посадового окладу
Судді, які мають стаж роботи понад 10 р.Додаткова оплачувана відпустка15 календарних днів 

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» 17.12.93 р. № 3745-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 3745-XIIПримітка
Члени добровільних пожежних дружин (команд)Додаткова відпустка із збереженням заробітної платиДо 10 робочих днів на рікСт. 29 

Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 р. № 1835-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1835-IIIПримітка
Члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордонуДодаткова оплачувана відпусткаДо 5 днівСт. 18Надаються підприємствами за поданням керівних органів громадських формувань як заохочення за рахунок власних коштів

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 3551-XII Примітка
• Учасники бойових дій;
• особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи
Додаткова відпустка без збереження заробітної плати14 календарних днів на рікП. 12 ч. 1 ст. 12, п. 17 ч. 1 ст. 13Відпустка надається як пільга
Учасники війни

 

Додаткова відпустка без збереження заробітної платиДо 2 тижнів на рікп. 12 ч. 1 ст. 14, п. 13 ч. 1 ст. 15

 

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною До 3 тижнів на рікП. 22 ч. 1 ст. 16

Відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1584-IIIПримітка
• Колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
• колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання ;
• колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників; діти партизанів;
• дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань
Додаткова відпустка без збереження заробітної платиДо 2 тижнів на рікП. 12 ч. 1 ст. 6 1,
п. 17 ч. 1 ст 6 2,
п. 12 ч. 1 ст 6 3,
п. 13 ч. 1 ст 6 4
Відпустка надається як пільга

Відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2195-IVПримітка
Діти війниДодаткова відпустка без збереження заробітної платиДо 2 тижнів на рікСт. 5Відпустка надається як пільга

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 3721-XIIПримітка
Ветерани праціДодаткова відпустка без збереження заробітної платиДо 2 тижнів на рікП. 6 ст. 7Відпустка надається як пільга
Особи, які мають особливі трудові заслуги перед БатьківщиноюДо 3 тижнів на рікП. 22 ст. 9

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 889-VІIIПримітка
Державні службовціЩорічна відпустка30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпусткиСт. 57Законодавством може бути передбачено більш тривалу відпустку для окремих категорій державних службовців;
відпустка надається з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати
Державні службовці після досягнення 5-річного стажу державної службиДодаткова оплачувана відпусткаНе більше 15 календарних днівСт. 58За кожний рік державної служби після досягнення 5-річного стажу державної служби надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки.
Порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначаються постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 794-VIIПримітка
Члени КМУЩорічна відпустка30 календарних днівП. 2 ст. 54 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2493-IIIПримітка
Посадові особи місцевого самоврядуванняЩорічна відпустка30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено тривалішої відпусткиЧ. 5 ст. 21Законами України для окремих категорій державних службовців може бути передбачено тривалішу відпустку;
надається з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу
Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 р.Додаткова оплачувана відпусткаДо 15 календарних днівЧ. 6 ст. 21Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270

Відповідно до Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 р. № 2728-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2728-IIIПримітка
Працівники дипломатичної службиЩорічна відпустка30 календарних днівЧ. 1 ст. 36Законами України для окремих категорій державних службовців може бути передбачено тривалішу відпустку;
надається з виплатою допомоги на оздоровлення
Працівники дипломатичної служби, які мають стаж роботи в держорганах понад 10 р.Додаткова оплачувана відпусткаДо 15 календарних днівЧ. 2 ст. 36Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток, розмір допомоги на оздоровлення встановлюються КМУ

Відповідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 р. № 3475-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 3475-IVПримітка
Військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниДодаткова відпустка із збереженням грошового забезпеченняДо 10 дібЧ. 7 ст. 19Відпустка надається за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 2790-XIIПримітка
Народні депутатиЩорічна оплачувана відпустка45 календарних днівЧ. 8 ст. 20Відпустка надається у міжсесійний період

Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 4061-IVПримітка
Кандидати у депутати (крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України)Неоплачувана відпусткаНа період передвиборної агітаціїСт. 76Не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки

Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 595-VIIIПримітка
Кандидати у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а також кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки КримНеоплачувана відпусткаНа період передвиборної агітаціїЧ. 2 ст. 62Не може бути відмовлено у звільненні від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи  з наданням такої відпустки

Відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р. № 1932-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1932-IVПримітка
Член ЦВКЩорічна оплачувана відпустка45 календарних днівЧ. 4 ст. 37Відпустка надається з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-XIV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 1045-XIVПримітка
Працівники, обрані до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організаціїДодаткова відпусткаДо 6 календарних днівЧ. 7 ст. 41Надається на час профспілкового навчання із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки Тривалість відпусткиЗакон № 540/97-ВРПримітка
ЖурналістиЩорічна відпустка36 календарних днівЧ. 3 ст. 13Відпустка надається за рахунок власників (засновників, співзасновників) засобів масової інформації

 * Листки непрацездатності по вагітності і пологах особам, віднесеним до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 01.01.2015 р. видаються на загальних підставах, тобто тривалістю 70 календарних днів до родів та 56 календарних днів після родів (спільний лист Київської обласної державної адміністрації та ФСС з ТВП в Київській області від 22.01.2015 р. 1-36-187; 138/07-21).

Тривалість відпусток визначається Законом «Про відпустки», іншими законами та НПА (при цьому визначена в них тривалість відпустки не може бути меншою за передбачену Законом «Про відпустки» (ч. 10 ст. 6 Закону «Про відпустки»)).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, не враховуються. До речі, з переліком святкових та неробочих днів, професійних, міжнародних і традиційних свят можна ознайомитись в однойменному довіднику.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів (ч. 3 ст. 10 Закону «Про відпустки»).